Θεμελιακή Γείωση

Θεμελιακή Γείωση

Η θεμελιακή γείωση τέθηκε σε πλήρη ισχύ τον Μάρτιο του 2006 σύμφωνα με το Πρότυπο του ΕΛΟΤ 60-364 και θεωρείται ως η βασική γείωση λειτουργίας και προστασίας στις νέες οικοδομές.

Ονομάζεται θεμελιακή επειδή κατασκευάζεται στα θεμέλια της κάθε οικοδομής περιμετρικά στους πεδιλοδοκούς.

Πλέον χωρίς την κατασκευή πιστοποιημένης θεμελιακής γείωσης δεν μπορεί να ηλεκτροδοτηθεί καμία νέα οικοδομή.

Η θεμελιακή γείωση εφαρμόζεται ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας και σκοπός της κατασκευής της γείωσης είναι η προστασία των ανθρώπων από ηλεκτροπληξία εξ επαφής. Ως γειωτής εγκαθίσταται ταινία χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη (St/tZn) διαστάσεων 30×3,5 mm με πάχος επιψευδαργύρωσης 500gr/m2 εντός των θεμελίων του κτιρίου.

Γνωρίζετε ότι;

Μια συσκευή που βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (standby) μπορεί να έχει ετήσια κατανάλωση που να φτάνει τα 5kW
© Flerianos. All rights reserved.
Κατασκευή Ιστοσελίδας - Φιλοξενία Ιστοσελίδας Dazzlink.