Έκδοση Πιστοποιητικών

Αναλαμβάνουμε μετά από τους απαραίτητους ελέγχους σε υφιστάμενες εγκατάσεις την έκδοση του πιστοποιητικού για την ρευματοδότηση από τη ΔΕΔΔΗΕ.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγκατάστασης στο ακίνητό σας, ή αν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε αλλαγή ονόματος στο λογαριασμό παροχής ρεύματος, ή για αίτηση επανασύνδεσης είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενεργού πιστοποιητικού από ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη.

Με το πιστοποιητικό εξασφαλίζετε ότι η εγκατάστασή σας πληροί τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Ανάλογα τη χρήση η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού είναι διαφορετική.

Η εταιρεία μας εκδίδει το Πιστοποιητικό για κάθε νέα εγκατάσταση που πραγματοποιεί, αλλά αναλαμβάνει επίσης και την έκδοση πιστοποιητικών για υφιστάμενες εγκαταστάσεις κατόπιν ελέγχου.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Μπορούμε να αναλάβουμε γρήγορα και οικονομικά μετά από έλεγχο στο ακίνητό σας την έκδοση πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου

Γνωρίζετε ότι;

Ένας επαγγελματικός χώρος με εύφλεκτα υλικά πρέπει να εκδίδει πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου κάθε 2 χρόνια.
© Flerianos. All rights reserved.
Κατασκευή Ιστοσελίδας - Φιλοξενία Ιστοσελίδας Dazzlink.