Αντικεραυνική Προστασία

Αντικεραυνική Προστασία

Με την κλιματική αλλαγή παρούσα και τα ακραία καιρικά φαινόμενα όλο και πιο συχνά, η αντιμετώπιση ζημιών από άμεσες ή έμμεσες πτώσεις κεραυνών είναι πρωταρχικής σημασίας.

Προφυλάξτε το κτίριο, τον εξοπλισμό, τις ηλεκτρικές συσκευές, μα πάνω από όλα τη ζωή τη δική σας και των αγαπημένων σας προσώπων από πιθανή ηλεκτροπληξία ή και πρόκληση πυρκαγιάς, τοποθετώντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα αντικεραυνικής προστασίας και αντίστασης γείωσης.

Αναλαμβάνουμε μελέτες για νέες ή υφιστάμενες εγκαταστάσεις συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας, σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή κι ευρωπαϊκά πρότυπα, όπως εσωτερικά ή εξωτερικά συστήματα, μελέτες γείωσης, βηματικής τάσης και τάσης επαφής.

Γιατί...ποτέ δεν ξέρετε!

Γνωρίζετε ότι;

Μια συσκευή που βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (standby) μπορεί να έχει ετήσια κατανάλωση που να φτάνει τα 5kW
© Flerianos. All rights reserved.
Κατασκευή Ιστοσελίδας - Φιλοξενία Ιστοσελίδας Dazzlink.